096-Ka na ta
2016/10/3

 


222_3701-001 222_3706-001
222_3712-001 222_3718-001222_3728-001

Ka na ta-mushoku knit

Ka na ta-hida kyutai skirt

Dear Joze.
ZIP : 460-0012
3-27-14 Chiyoda Nakaku Nagoya Aichi, Jpn
TEL:+81.52.684.7269
OPEN : 13:00 - 20:00
CLOSE : Wednesday & Thursday
© 2016 Dear Joze.