tag archives | Ka na ta
1681-Ka na ta

        Ka na ta 10 years set up renga...

1680-Ka na ta

      Ka na ta 10 years set up navy...

1679-GroundY/Ka na ta

            Ka na ta ganmen sweat hiace black   ...

1677-Ka na ta

          Ka na ta sea human shirt blue   Ka na ta a...

1676-GroundY/Ka na ta

        Ground Y -百花繚乱-プリントT sun flower   Ka na ta 18 years denim ...

Dear Joze.
ZIP : 460-0012
3-27-14 Chiyoda Nakaku Nagoya Aichi, Jpn
TEL:+81.52.684.7269
OPEN : 13:00 - 20:00
CLOSE : Wednesday & Thursday
© 2016 Dear Joze.