292-Ka_na_ta
2017/08/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ka na ta 3 line blouson kinari

 

Ka na ta Izakaya knit wine

 

Ka na ta hitsuji pants navy

 

 

 

 

 

Dear Joze.
ZIP : 460-0012
3-27-14 Chiyoda Nakaku Nagoya Aichi, Jpn
TEL:+81.52.684.7269
OPEN : 13:00 - 20:00
CLOSE : Wednesday & Thursday
© 2016 Dear Joze.