097-Ka na ta
2016/10/3

 


222_3768-001 222_3773-001 222_3784-001 222_3801-001

 

Ka na ta-mizore knit

Ka na ta-hida kyutai skirt

Dear Joze.
ZIP : 460-0012
3-27-14 Chiyoda Nakaku Nagoya Aichi, Jpn
TEL:+81.52.684.7269
OPEN : 13:00 - 20:00
CLOSE : Wednesday & Thursday
© 2016 Dear Joze.